Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Zdecydowana większość par decyduje się jednak na ten krok dopiero po ponad 20 latach wspólnego pożycia. Zanim jednak zapadnie ostateczny wyrok, małżonek wytaczający powództwo musi określić swoje żądania. Może on domagać się bowiem rozwodu z orzekaniem o winie lub bez. Czy wiesz, co to właściwie oznacza?

Na czym polega rozwód z orzekaniem o winie?

Postępowanie rozwodowe ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jest to pierwsza i zupełnie podstawowa przesłanka do uzyskania rozwodu. Może jednak zdarzyć się tak, że za taki stan rzeczy odpowiada dana osoba. Wówczas to przyczynienie się do rozkładu pożycia nazywamy właśnie winą. Słowem, sąd w orzeczeniu wskaże osobę winną, czyli męża, żonę lub obie strony.

Podczas prowadzenia rozwodów w Lesznie, klienci niejednokrotnie pytają mnie, czym w ogóle jest owa wina. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że prawo nie definiuje tego pojęcia. Dzięki wypracowanemu stanowisku doktryny oraz bogatemu orzecznictwu sądów powszechnie przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność za rozpad dotychczasowych więzi małżeńskich.

Warto dodatkowo podkreślić, jakie zachowania małżonka można zakwalifikować jako przyczynienie się do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Będą to przykładowo:

  • zdrada,
  • przemoc fizyczna i psychiczna,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • trwonienie majątku,
  • naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy,
  • zaniedbywanie rodziny.

Jakie są skutki rozwodu z orzekaniem o winie?

Po pierwsze, taki proces jest znacznie dłuższy. Druga strona najczęściej nie zgadza się z zarzucanymi jej kwestiami i przedstawia swoje dowody, co przekłada się na rozciągnięcie w czasie całego postępowania. Jest to jednak warte cierpliwości, bowiem strona wygrana ma otwartą drogę do uzyskania alimentów od małżonka. Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwodzie, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.