Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Orzeczenia wydawane przez sąd nie zawsze są pozytywne. Na szczęście istnieją instrumenty prawne, które umożliwiają wyrażenie swego niezadowolenia. Zobacz, co musisz wiedzieć na ten temat.

O czym należy pamiętać, odwołując się od orzeczenia sądu rodzinnego?

Zupełną podstawą jest zachowanie terminu przewidzianego przez przepisy prawa. W przypadku niekorzystnego postanowienia uprawniony może złożyć zażalenie. Jeżeli odwołanie ma dotyczyć wyroku, właściwym środkiem odwoławczym będzie apelacja. Niezależnie od rodzaju orzeczenia sądu, najpierw konieczne jest złożenie wniosku o wydanie odpisu z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dopiero po jego otrzymaniu można wyrazić swoje niezadowolenie w formie prawnej. Na złożenie zażalenia masz 7 dni, zaś apelacji 2 tygodnie.

Jak sporządzić zażalenie lub apelację od orzeczenia sądu rodzinnego?

Na to pytanie niestety nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Jako prawnik z Rawicza niejednokrotnie widywałem gotowe wzory pism procesowych, które są ogólnodostępne w Internecie. Należy jednak mieć na uwadze, że każda sprawa jest inna i tym samym wymaga odmiennych rozwiązań. Poprawnie skonstruowane zażalenie czy apelacja musi czynić zadość przepisom prawa, a także uwzględniać indywidualne roszczenia strony czy specyfikę sprawy.

Ogólnie rzecz biorąc, wymogi formalne wyznacza art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis jasno określa, jakie elementy muszą znaleźć się w apelacji bądź zażaleniu. Zgodnie z jego brzmieniem, niezbędne jest wskazanie m.in. oznaczenia sądu, imion i nazwisk stron, rodzaju pisma i tym podobnych.

Jeżeli chcesz złożyć zażalenie lub apelację do sądu rodzinnego, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pomocnika. Unikniesz wówczas zwrotu lub odrzucenia wniosku, a tym samym sprawniej otrzymasz odpowiedź.