Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jak wskazuje art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.". Co do zasady władza ta należy się obojgu rodzicom w równym stopniu. Niekiedy zdarza się jednak, że m.in. w wyniku rozstania lub nieodpowiedzialnego zachowania, jeden z partnerów wnosi o sądowne podzielenie opieki nad dzieckiem. Jak dochodzi do ustalenia tego zagadnienia? I o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Jak uzyskać prawo do opieki?

W przypadku rozwodu jednym ze sposobów na podzielenie opieki nad dzieckiem jest po prostu wspólne ustalenie korzystnych zasad. Jeśli byli małżonkowie dojdą do porozumienia, sąd nie podważa tej decyzji, a jedynie doprowadza do jej zatwierdzenia. Często zdarza się jednak, że byli partnerzy nie mogą znaleźć wspólnego języka, a podział opieki nad dzieckiem staje się jednym z najpoważniejszych przyczyn trwającego konfliktu. W takiej sytuacji rozstrzygające zdanie ma sąd, który analizuje sytuację i decyduje o zakresie opieki każdego z rodziców. Istnieje wiele rozwiązań, które mogą zostać zastosowane, przy czym dotyczą one nie tylko podziału samej władzy rodzicielskiej, ale także tego, gdzie dziecko ma przebywać przez większość czasu. 

Warto podkreślić, że wniosek o ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej można wnieść nie tylko w przypadku rozwodu. O taką decyzję mogą ubiegać się wszyscy rodzice, także ci, którzy pozostają w nieformalnym związku. 

Co jest brane pod uwagę?

Przy ustalaniu władzy rodzicielskiej i opieki pod uwagę brane jest przede wszystkim szeroko pojęte dobro dziecka. Konieczne staje się m.in. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który pozwala zebrać informacje o tym, jaka jest sytuacja małoletniego. Ważne to czynniki to np. warunki bytowe, więź z rodzicami, a także zdanie dziecka na temat aktualnej sytuacji i ewentualnego podziału władzy. Sąd sprawdza także możliwości rodziców w zakresie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków, które dają możliwość poprawnego rozwoju - zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego i psychicznego. Niezwykle istotnym czynnikiem jest także występowanie różnego typu dysfunkcji, takich jak uzależnienia. Należy pamiętać, że władza rodzicielska może być odebrana albo zawieszona, gdy jeden z rodziców rażąco zaniedbuje swoje obowiązki lub znęca się nad bliskimi. 

W celu złożenia wniosku o przyznanie całkowitej opieki nad dzieckiem konieczne jest skorzystanie z fachowej pomocy. Kluczowe znaczenie ma bowiem właściwa ocena sytuacji, powołanie się na odpowiednią podstaw prawną, a także stworzenie wniosku, który będzie właściwy pod względem formy i treści. Jeśli więc jesteś w takiej sytuacji i szukasz pomocy, zachęcamy Cię do sprawdzenia oferty naszej kancelarii. Dobrze wiemy, że problemy z zakresu prawa rodzinnego często bywają skomplikowane, a w ich rozwiązywaniu konieczna jest znajomość przepisów, rozwaga, zaangażowanie i wyczucie. Nie czekaj. Już dziś zawalcz o lepszą przyszłość.