Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Statystyki jasno wskazują, że z roku na rok w Polsce rozwodzi się coraz więcej par. Niekiedy jest to niestety jedyna możliwość, gdyż nie każdy związek da się uratować. Naturalnie sam rozwód to stosunkowo długi proces cywilny. Aby go wszcząć, konieczne jest zaś wniesienie pozwu do sądu. Czy wiesz, co musi zawierać to pismo?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie cywilne. W związku z tym zastosowanie ma art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Dodatkowe obligatoryjne elementy pozwu wyznacza z kolei § 2 przywołanego przepisu. Warto mieć na uwadze, że konieczne będzie także doprecyzowanie żądania powoda. Może on bowiem wnosić o rozwód z orzekaniem o winie lub bez. Jako profesjonalny pełnomocnik pomogę Ci w skonstruowaniu poprawnego pozwu. Od wielu lat zajmuję się prowadzeniem rozwodów w Lesznie, dlatego zapraszam do podjęcia kontaktu.

O czym należy pamiętać, składając pozew o rozwód?

Przede wszystkim pozew rozwodowy należy złożyć do odpowiedniego sądu, jakim jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Oprócz tego niezbędne jest uiszczenie stosownej opłaty, bez czego nie byłoby możliwe nadanie biegu sprawy. Trzeba również mieć na uwadze, że do procesu konieczne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Z tego względu warto zdecydować się na pomoc doświadczonego prawnika.