Na czym polega egzekucja komornicza?

Będąc dłużnikiem, trzeba liczyć się z tym, że wierzyciel może dochodzić swoich należności na różne sposoby. W najgorszym przypadku może to być egzekucja komornicza. Sprawdź, co warto o niej wiedzieć.

Egzekucja komornicza – co to takiego?

Wierzyciel, który chce odzyskać od dłużnika daną należność, najczęściej rozpoczyna od polubownego załatwienia sporu. Jeżeli jednak nie przyniesie to żadnych efektów, konieczne jest wkroczenie na drogę sądową. Wówczas sąd, jeżeli uzna zasadność roszczenia, może zadecydować o wszczęciu egzekucji komorniczej. Polega ona, najprościej mówiąc, na zajęciu określonych w wyroku elementów. Może to być przykładowo wynagrodzenie za pracę, renta, a także nieruchomości i ruchomości.

Świadcząc usługi prawnicze w Lesznie, miałem okazję pomagać zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Osoby chcące dochodzić swoich roszczeń przed sądem, najczęściej zgłaszają się do prawnika w celu  wszczęcia postępowania. Z kolei dłużnicy poszukują metod na uniknięcie egzekucji poprzez polubowne ustalenia z wierzycielami.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Warto mieć na uwadze, że dłużnik musi być listownie poinformowany o fakcie wszczęcia egzekucji. Co istotne, elementy, które mają podlegać zajęciu, wskazuje wierzyciel we wniosku. Oczywiście ostateczna decyzja w tym zakresie należy do sądu. Na tej podstawie komornik, po spotkaniu z dłużnikiem, przystępuje do ich zajęcia. Niekiedy jest to natychmiastowe, szczególnie w przypadku ruchomości, zaś w niektórych przypadkach może potrwać to nawet kilka miesięcy. Dotyczy to głównie nieruchomości.

Nie wszystko może jednak podlegać egzekucji. Mowa tu m.in. o alimentach czy programie 500+. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.