Prawo cywilne – umowy, delikty

Prawo cywilne to bardzo rozległa dziedzina, która obejmuje wiele aspektów stosunków cywilnoprawnych. Praktycznie każdego dnia mamy styczność z tą gałęzią prawa. Istnieje jednak mnóstwo ustaw, rozporządzeń, praw i innych aktów prawnych, dlatego większość zwykłych obywateli nie do końca potrafi dobrze je zrozumieć. W takich sytuacjach właśnie warto skorzystać z usług mojej Kancelarii Adwokackiej.


Usługi z zakresu prawa cywilnego

Separator

Świadczę pomoc z zakresu prawa cywilnego, która obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • uczestnictwo w negocjacjach między stronami
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie pism – np. wezwania do zapłaty
  • sporządzanie pism procesowych – m.in. pozwów

Reprezentuję również moich klientów w sporach o charakterze cywilnym przed sądami wszystkich instancji.

 

Podział prawa cywilnego

Prawo cywilne znajduje zastosowanie w przypadku wielu spraw. Jednym z najważniejszych dokumentów regulujących stosunki cywilnoprawne jest kodeks cywilny. Na jego podstawie dokonany jest również podział prawa cywilnego na kilka kilka filarów. Jakich konkretnie? Pierwszym z nich jest prawo ogólne, które jak wskazuje nazwa, systematyzuje niemal wszystkie dziedziny życia. Kolejną częścią prawa cywilnego jest prawo zobowiązań, regulujące relacje pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą. Wspomniany wcześniej kodeks wyróżnia również prawo własności i inne prawa rzeczowe, a także prawo spadkowe.