Rozwody

Większość rozwodów wiąże się ze sporą dawką stresu dla obydwu stron. Warto zatem ograniczyć do minimum dodatkowe obowiązki wynikające z toczonego postępowania. W związku z tym zapraszam do skorzystania ze świadczonych przeze mnie usług. Pomagam zarówno w przypadku rozwodów w Lesznie czy Rawiczu, jak i w innych miejscowościach w Polsce. Klienci, którzy mi zaufają, mogą liczyć na pełną dyskrecję z mojej strony, a także kompleksową obsługę. Oprócz przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z rozwodem, pomogę Państwu również miedzy innymi w uzyskaniu alimentów na dziecko.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest zwykle znacznie bardziej skomplikowany od polubownego rozwiązania małżeństwa. Tego typu sprawy oznaczają zwykle sporo emocji, a całe postępowanie może trwać nawet kilka lat. Orzeczenie o winie za rozpad pożycia małżeńskiego może być obustronne albo dotyczyć tylko męża lub żony. Co jest celem takiego rozwodu? Przede wszystkim na jego podstawie strony mogą osiągnąć korzystniejsze dla siebie warunki. Chodzi między innymi o prawo do ubiegania się o przyznanie alimentów w przypadku pogorszenia warunków życiowych, powstanie rozdzielności majątkowej czy uniemożliwienie dziedziczenia po byłym małżonku.